5.8 Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op verkeersveiligheid en bereikbaarheid.