5.10 Cultuurhistorie

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op cultuurhistorie.