5. Bestaande waarden en effecten van de dijkversterking

Dit hoofdstuk gaat in op de effecten van het DO van de dijkversterking op de leefomgeving. Na een toelichting van de wijze van effectbeschrijving volgt per thema een beschrijving van de bestaande situatie, gevolgd door de effecten. De effecten van de alternatieven voor dijkversterking zijn beschreven in het concept MER.