4.5.1.3 Versterken met grond aan de landzijde van de dijk

Wanneer de dijk aan de binnenzijde wordt versterkt (grond binnenwaarts) doen wij dat als volgt:

Figuur 4.18 Werkwijze binnenwaartse grondoplossing