Variant 2b: maximale bijdrage aan natuur

Variant 2b is weergegeven in figuur 6.96. In deze variant worden dezelfde maatregelen genomen als in variant 2a. Het verschil zit in de locatie van de twee strangen (zie blauw in figuur 6.96). Deze zijn ten opzichte van variant 2a iets zuidelijker voorzien (grotere afstand ten opzichte van de dijk en bewoning).

Figuur 6.96 Variant 2b: maximale bijdrage aan natuur