Variant 2b: riviercompensatie oost, smal

Variant 2b is weergegeven in onderstaand figuur. Net als variant 2a is in het oosten van de uiterwaard een geul voorzien. De geul is echter iets smaller dan bij variant 2a. De taluds zijn 1:10 en er wordt circa 3 meter afgegraven. De oorspronkelijke strang in het westen wordt hersteld en verbindt de plassen met de rivier. De kleine geul is ondiep en heeft flauwe taluds.

Bovenstrooms van de te graven geul bevindt zich een inlaatwerk/duiker.

Figuur 6.48 Variant 2b: Riviercompensatie oost, smal