6.2 Crobsche Waard

De Crobsche Waard is een grote uiterwaard gelegen tussen Haaften en Hellouw aan de Waal (tussen rivierkilometers 937 en 940). In het verleden heeft zand-, grind- en kleiwinning plaatsgevonden. De uiterwaard heeft een oppervlakte van ca 240 ha.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.2 Ligging Crobsche Waard

In het midden van de uiterwaard ligt een steenfabriekterrein (hoogwatervrijterrein) dat in eigendom is van Wieneberger (een producent van bouw- en bestratingsmaterialen). Het terrein is bereikbaar via een toegangsweg gelegen ten oosten van het terrein en via een haven gelegen in een zandwinplas. Verder bevinden zich ten noorden en ten oosten van het steenfabrieksterrein diverse winputten. Het plangebied bestaat verder uit begraasd weidegrasland, enkele akkers ter hoogte van Hellouw en bosschages (met name rondom de zandwinplassen). Langs de Waal zijn kribben gelegen. Er zijn geen uitbereidingsplannen voor de steenfabriek Wieneberger. Wel bestaan al langere tijd plannen van een ontzander om delfstofwinning voort te zetten in het gebied.