Variant 1a: riviercompensatie west, breed

Variant 1a is weergegeven in figuur 6.45. Onderdeel van de herinrichting is het graven van een brede geul in het westelijk deel van de uiterwaard gericht op maximale waterstanddaling. De geul heeft een talud van 1: 10 en wordt ca. 3 meter afgegraven. De oostelijke plassen worden verbonden met de rivier en de brede geul met het oog op het leveren van een bijdrage aan de KRW. Ten behoeve van de ecologie is de geul ondiep en heeft deze flauwe taluds.

Ter hoogte van de Waal bevinden zich twee inlaatwerken/duikers.

Figuur 6.45 Variant 1a: Riviercompensatie west, breed