5.2.1 Bestaande waarden beheerbaarheid en uitbreidbaarheid

Beheerbaarheid

De bestaande dijk tussen Gorinchem en Waardeburg is in de huidige situatie matig beheerbaar. Op veel locaties ontbreekt een beheerstrook en is het talud niet bereikbaar van onderaf. Bijvoorbeeld bij het Rot; hier is de dijk niet goed te maaien. Van een aanzienlijk deel van de huidige dijk (ongeveer 40%) is het buitentalud voorzien van steenbekleding. Op een talud met steenbekleding onder een helling van 1:3 kan onderhoudsmaterieel niet rijden. Daar moet het talud met een ‘arm’ worden gemaaid. Verder liggen er op diverse locaties (bijvoorbeeld in de Crobsche Waard) doorgroeistenen (grasbetonblokken) afgedekt met een laagje grond. Deze taluds zijn nog slechter beheerbaar. De huidige dijk tussen Waardenburg en Gorinchem is niet uniform. De vorige dijkversterkingen zorgen voor vele profielwisselingen (smallere versus bredere dijkprofielen inclusief maatwerkoplossingen). Op veel locaties zitten constructies in de bodem (zie onderstaande kaart). Het gaat op de meeste locaties om kleine lengtes. Dit draagt ook niet bij aan de uniformiteit van de dijk.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 5.2 Locatie huidige constructies (Legger Waterkeringen)

Uitbreidbaarheid

In de huidige situatie bestaat de dijk voornamelijk uit grond. De dijk biedt hierdoor goede mogelijkheden om versterkt te worden met zowel grond als constructies (er zijn maar beperkt constructies aanwezig waar rekening mee gehouden dient te worden, zie ook kaart). De dijk is hierdoor relatief goed uitbreidbaar.