4.5.2.3 Langsconstructie door piping

Als de dijk is afgekeurd op het faalmechanisme piping is er een maatregel nodig om dit op te lossen. Vaak gaat het hier om een constructie die in de dijk geplaatst moet worden. In paragraaf 4.2.4 van het Projectplan Waterwet worden de verschillende mogelijkheden om piping te voorkomen nader toegelicht.