5.8.1 Bestaande waarden verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Het hoofdwegennetwerk in het gebied bestaat uit de snelweg A15, die parallel aan de dijk loopt in oost-west richting. Deze sluit bij Waardenburg aan op de A2 en ten westen van Gorinchem op de A27. Tussen de A15 en de dijk ligt de N830. Deze provinciale weg heeft een belangrijke ontsluitende functie voor het regionaal verkeer. Ter hoogte van Tuil loopt de N830 vlak langs de dijk. Ter hoogte van Brakel vormt de pont over de Waal een belangrijke verbinding in noord-zuidrichting.

De weg op de dijk zelf heeft een terughoudende inrichting en wordt lokaal gebruikt door de mensen die wonen en werken aan de dijk (bestemmingsverkeer). Doorgaand verkeer wordt van de dijk geweerd met verkeersmaatregelen en snelheidsregimes en maakt gebruik van goed ontwikkeld achterliggend verkeersnetwerk. Hierdoor is de dijk zelf relatief rustig. De bewoners parkeren veelal op eigen terrein, soms direct aan de dijk.

De dijk wordt daarnaast gebruikt voor recreatief verkeer dat bestaat uit gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. Wandelaars gebruiken veelal de struinroutes door de uiterwaarden, maar doordat de uiterwaarden niet overal toegankelijk zijn, wordt er ook veel op de dijk zelf gewandeld. Op dit moment knelt de recreatieve functie en het bestemmingsverkeer soms met elkaar. Er zijn bewoners die overlast ervaren van het parkeren op de dijk en het recreatieve verkeer, met name motoren.