5.7.1 Bestaande waarden landbouw

Het landschap langs de dijk is afwisselend open (en wordt gebruikt voor landbouw), tot half open of besloten in de natuurgebieden, vaak met kenmerkende ooibossen. Op de oeverwallen, de hoger gelegen delen, bevinden zich vaak boomgaarden en is er sprake van tuinbouw. Achter de oeverwallen liggen de lager gelegen komgronden (klei/veengronden). Deze zijn vaak open, grootschalig ingericht en in gebruik als agrarisch grasland. Ook de uiterwaarden zijn vaak in agrarisch gebruik en hebben een open karakter.

Figuur 5.9 Boomgaard op flauw oplopende pipingberm