Variant 2a: riviercompensatie Oost, breed

Variant 2a is weergegeven in onderstaand figuur. In het oosten van de uiterwaard is een grote geul voorzien gericht op maximale waterstanddaling. De geul heeft taluds van 1:10 en er wordt circa 3 meter afgegraven. De oorspronkelijke strang in het westen wordt hersteld en verbindt de plassen met de rivier. De kleine geul is ondiep en heeft flauwe taluds.

Bovenstrooms van de te graven geul bevindt zich een inlaatwerk/duiker.

Figuur 6.47 Variant 2a: Riviercompensatie oost, breed