Variant 1b: maximale ruimte voor de rivier

Ook in variant 1b zijn twee grote strangen voorzien ter hoogte van de dijk (zie blauw in figuur 6.94). De diepte van de geul is geoptimaliseerd met het oog op het vrijkomen van grond die kan worden gebruikt in de dijkversterking: de strangen hebben een talud van 1:3 en worden ca. 5 tot 6 meter diep. Ook in deze variant vinden maaiveldverlagingen plaats (zie groen in figuur 6.94) waardoor de plassen worden verbonden. (ca. 4 meter verlaging). Deze verlagingen zijn groter (dieper) dan in variant 1a.

Figuur 6.94 Variant 1b: maximale ruimte voor de rivier