4.5.2.1 Langsconstructie als dijkversterking - damwand

Het plaatsen van een damwand gaat als volgt:

Figuur 4.20 Werkwijze langsconstructie - damwand