5.5.1 Bestaande waarden dijklandschap en tracé

De dijk tussen Waardenburg en Gorinchem kent een zeer bochtig tracé met diverse knikpunten. Er is sprake van een grote variatie aan dijkprofielen voortkomend uit de diverse dijkversterkingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Daar waar de profielen van de dijkversterkingen uit de jaren ’80 over het algemeen vrij robuust zijn (met taluds van 1:3), zijn de versterkingen uit de jaren ’90 lager en getailleerd (bovenin 1:2 en daaronder 1:4). Ook liggen op diverse locaties maatwerkoplossingen. De profielwisselingen dragen niet bij aan de continuïteit en herkenbaarheid van de dijk als geheel.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 5.6 Bestaande waardenkaart

Op een aantal plekken is de positie van de waterkering niet duidelijk. Bijvoorbeeld bij Tuil, waar de provinciale weg direct tegen de dijk aan ligt. Bovendien is bij de vorige dijkversterking op vier plaatsen de bestaande dijk verlegd met een omdijking. Hiermee zijn aan weerskanten van de oude dijk gebouwde dijklinten bespaard gebleven. De aansluitingen van de nieuwe omdijkingen op het dijklandschap zijn echter niet overal even logisch.

Het landschap langs het gehele tracé is zeer afwisselend, kleinschalig en kent een gemengd gebruik dat tot aan de dijk doorloopt. Op het traject worden vergezichten afgewisseld door bebouwing in dorpskernen en dijklinten. De positie van de dijk in het landschap is zeer afwisselend. De dijk ligt soms heel dicht bij de rivier (schaardijk of zeer smalle uiterwaarden) en soms veraf achter brede uiterwaarden. Waar de rivier tot aan de dijk komt, is aan de buitenzijde bekleding van steenblokken aangebracht om de dijk te beschermen tegen golfslag. Samen met het zeer bochtige tracé leidt dit tot een rijke landschapsbeleving met steeds wisselende vergezichten over de rivier of over het open binnenland.

Voor een nadere toelichting van het huidige dijklandschap en tracé wordt verwezen naar de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit.