4.5.1.4 Versterken met grond aan de buitenzijde van de dijk

Het versterken van de dijk aan de buitenzijde werkt net iets anders.

Figuur 4.19  Werkwijze buitenwaartse grondoplossing