Variant 1a: maximale ruimte voor de rivier

Variant 1a is weergegeven in figuur 6.93. Onderdeel van de herinrichting is het graven van twee grote strangen langs de dijk (zie blauw in figuur 6.93). De strangen dragen bij aan riviercompensatie. Ze hebben een talud van 1:10 en worden ca. 2 tot 3 meter diep. Daarbuiten wordt op twee locaties het maaiveld verlaagd. Deze zijn in figuur 6.93 weergegeven in licht groen. Er wordt ter hoogte van deze locatie ca. 1 tot 1,5 meter afgegraven.

De flauwere taluds bieden een meerwaarde voor ecologie.

Figuur 6.93 Variant 1a: maximale ruimte voor de rivier