Variant 2b ‘buiten GNN blijven, maximale omvang’

Ook in variant 2b wordt een grote diepere geul gerealiseerd ten zuiden van het steenfabrieksterrein (zie figuur 6.9). De geul wordt afgegraven met taluds van 1 op 6. De breedte van de geul varieert tussen de 80 en 140 m.

In de variant vinden geen ingrepen plaats in GNN gebied.

Figuur 6.9 Variant 2b ‘Buiten GNN blijven, maximale omvang’