5.13 Natuur en groen

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op natuur en groen.