5.2 Beheerbaarheid en uitbreidbaarheid

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten ten aanzien van beheerbaarheid en uitbreidbaarheid.