Variant 2a: maximale bijdrage aan natuur

Variant 2a is weergegeven in figuur 6.95. De herinrichting in deze variant bestaat uit het graven van twee kleinere strangen ter hoogte van de dijk (zie blauw in figuur 6.95). De strangen hebben een talud van 1:10 en worden ca. 2 tot 3 meter diep.

Daarnaast wordt de westelijke plas open gemaakt, waardoor de dynamiek toeneemt. Hiertoe wordt stortsteen verwijderd (zie figuur 6.95). Een aandachtspunt hierin is dat in de plas vervuilde specie is gestort, waardoor extra dynamiek mogelijk kan leiden tot het vrijkomen van verontreinigingen.

Aanvullend worden de oevers van de bestaande plassen in de Woelse Waard verondiept en verflauwd en wordt rivierhout aangelegd in de vorm van verankerde dode bomen (zie groene cirkels in figuur 6.95). De aanleg van rivierhout en het verflauwen van oevers biedt meerwaarde voor de KRW.

Figuur 6.95 Variant 2a: maximale bijdrage aan natuur