4.5.2.2 Langsconstructie als dijkversterking - diepwand

Wanneer er zeer weinig ruimte is wordt gekozen voor versterken met een diepwand. Dit gaat als volgt:

Figuur 4.21  Werkwijze langsconstructie - diepwand