6.5.3 Randvoorwaarden voor de herinrichting

Voor de herinrichting van de Woelse Waard gelden diverse randvoorwaarden. Deze worden hieronder toegelicht.

Geen ingrepen ter hoogte van aardgastransportleiding

Nood-zuid georiënteerd ligt een aardgastransportleiding van Gasunie (zie rode lijn in figuur 6.91). Uitgangspunt is dat deze niet verplaatst wordt en dat er dus geen graafwerkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van de gasleiding; hier wordt geen geul gegraven.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.91 Ligging aardgastransportleiding in de Woelse Waard

Vermijden particulieren terreinen oostelijk deel uiterwaard

In het oostelijk deel van de Woelse Waard, ter hoogte van de dijk, liggen enkele percelen die in het bezit zijn van particulieren (zie roze vlak figuur 6.92). Uitgangspunt is om deze particuliere terreinen (eigendommen) te vermijden bij de herinrichting. Het gele vlak is in eigendom van de overheid.

Geen agrarisch (mede)gebruik uiterwaard

Tenslotte wordt voor de herinrichting van de uiterwaarden uitgegaan van natuur/natuurbeheer en niet van agrarisch medegebruik.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.92 Ligging particulier terrein in de Woelse Waard