Variant 1b: riviercompensatie west, smal

Variant 1b is weergegeven in onderstaand figuur. Evenals variant 1a is in het westen van de uiterwaard een grote geul voorzien. De geul is smaller dan variant 1a. De taluds zijn 1:10 en er wordt circa 3 meter afgegraven. De oostelijke plassen worden bovenstrooms verbonden met de rivier via een inlaatwerk/duiker. Benedenstrooms takt de kleine geul weer aan op de Waal. Hierdoor wordt de oorspronkelijke aanwezige strang weer hersteld. Om een bijdrage te kunnen leveren aan KRW is de geul ondiep en heeft deze flauwe taluds.

Ter hoogte van de Waal bevinden zich twee inlaatwerken/duikers.

Figuur 6.46 Variant 1b: Riviercompensatie west, smal