6.5 Woelse Waard

De Woelse Waard is een uiterwaard ten oosten van Gorinchem gelegen aan de Merwede (zie figuur 6.90). Langs de oever van het zomerbed ligt een aantal voormalige zandwinputten. De Dalemse geul loopt tot de Dalemse Sluis en verbindt de Woelse Waard met het achterland. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 100 ha.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.90 Plangebied Woelse Waard (ook wel aangeduid als het Dalemse Gat)