4.5.3.2 Grondbalans

Voor het versterken van de dijk is veel grond nodig. Klei, grond en zand die vrijkomt uit de uiterwaarden wordt deels hergebruikt in de nieuwe dijk. Daarnaast moet er klei en zand worden aangevoerd. In onderstaande tabel is de grondbalans te zien. Het gaat hier om vaste m3. Hierin staat hoeveel grond er nodig is en of deze uit de uiterwaarden komt of van elders wordt aangevoerd. Ook is te zien hoeveel grond er moet worden afgevoerd naar verwerkingslocaties.

Tabel 4.1 Grondbalans