4.5.4.3 Uitvoering op het Heuffterrein

Op het Heuffterrein wordt natuurcompensatie gerealiseerd. Dat betekent dat hier weinig tot geen graafwerkzaamheden plaats zullen vinden (er wordt een duiker geplaatst en een gedeelte van de huidige zomerkade wordt mogelijk afgegraven om het terrein vaker te kunnen laten overstromen). Daarnaast worden er bomen geplant in het gebied.