4.5.4.1 Uitvoering in de Crobsche Waard

In de Crobsche Waard wordt een geul gegraven. Uit de bovenste 2 meter grond die hier wordt ontgraven komt ca 140.000 m3 grond vrij. Deze grond kan voor een groot deel gebruikt worden als kernmateriaal in de buitendijkse grondoplossingen in dijkvak 4b, 5 en 8.  Vervolgens wordt tot ca 10 m diep ca. 250.000 m3 zand uitgegraven of gebaggerd, die gebruikt wordt als kernmateriaal voor de binnenbermen langs de gehele dijk, in de cunetten voor de weg in in de op- en afritten langs de gehele dijk.  Nadat de grond is ontgraven wordt deze eerst in depot gezet, zodat hij kan drogen. De grond kan op deze manier beter verwerkt worden in de nieuwe dijk. Eventueel overgebleven grond of zand wordt afgevoerd door derden via een nader te bepalen routing.