5.4.1 Bestaande waarden woongenot en bebouwing

Bebouwing

De bebouwing langs de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg bevindt zich zowel binnen- als buitendijks. In totaal bevinden zich ongeveer 300 woningen langs de dijk, waarvan ca. 80% binnendijks en ca. 20% buitendijks ligt. Buitendijkse woningen of bedrijven bevinden zich vaak op hoogte (bovenin het dijktalud), binnendijkse woningen afwisselend hoog en laag aan de dijk. Verspreid langs de dijk liggen dorpskernen tegen de dijk aan. Historische bebouwing heeft vaak een nauwe relatie met de dijk en wordt direct vanaf de dijk ontsloten met trappen of op- en afritten. Meer recente bebouwing onder aan de dijk staat soms verder van de dijk af. Bij nieuwe bebouwing is vaak het zicht op de rivier bepalend geweest voor de ligging van de woning.

Op de kaart is de bebouwing van het traject zichtbaar. Naast woningen bevinden zich ook kerken, molens, schuren, bijgebouwen en bedrijven(terreinen) langs de dijk.

Woongenot

De eerste helft van 2019 is in zogeheten keukentafelgesprekken met mensen die langs de dijk wonen onder andere besproken wat zij belangrijk vinden voor hun directe woonomgeving. Dit zijn sterk bepalende factoren in het woongenot. De meest gehoorde factoren voor het woongenot zijn (in % van de ondervraagde mensen) weergegeven in onderstaande tabel.

Bij het bepalen van de effecten van de dijkversterking op het woongenot wordt rekening gehouden met de invloed van het project op deze factoren.