4.3 Ontwerpkeuzes ruimtelijk ontwerp

Er zijn diverse ontwerpkeuzes gemaakt ten aanzien van het ruimtelijk ontwerp. Hierbij gaat het om hoe omgegaan wordt met o.a. woningen, percelen, wegaansluitingen, het watersysteem, ed. De ontwerpkeuzes zijn weergegeven in dit ontwerp projectplan Waterwet.