Dijkvak 10a

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 10a te zien. Paragraaf 3.3.6 gaat in op de variantafweging voor dit dijkvak. Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier