Dijkvak 3d

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 3d te zien. Paragraaf 3.3.6 gaat in op de variantafweging voor dit dijkvak. Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier