5.7 Landbouw

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op landbouw.