7. Procedures en vervolg

De Waterwet beschrijft op welke wijze aanpassingen aan waterstaatswerken procedureel moeten worden uitgevoerd. Onderdeel daarvan is het opstellen en bestuurlijk laten vaststellen van een Projectplan door de beheerder. De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg is in beheer bij Waterschap Rivierenland. Namens hen verzorgt de Graaf Reinaldalliantie het projectplan, Milieueffectrapport en de bijbehorende producten.