5.11 Archeologie

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op archeologie.