5.6.1 Bestaande waarden recreatie en medegebruik

Voor recreanten vormt de dijk een aantrekkelijke route. De beleving van rust en ruimte en de wisselende vergezichten staan daarbij centraal. Grote delen van de dijk maken onderdeel uit van het fietsknooppuntennetwerk.

Er bevinden zich momenteel 26 officiële recreatieplekken langs de dijk. Dit zijn veelal bankjes langs de dijk, waarop recreanten kunnen uitrusten met een mooi uitzicht op de rivier of een bijzonder plek in het achterland. Verder zijn er weinig recreatieve voorzieningen langs de dijk. Bij Herwijnen ligt een camping en in de dorpskernen is lokale horeca aanwezig. Ten westen van Hellouw ligt een botenhelling. De veerpont tussen Vuren en Herwijnen vormt een verbinding met de overzijde van de Waal. De uiterwaarden zijn vaak niet goed recreatief toegankelijk en ommetjes ontbreken. In de zomer worden de strandjes langs de Waal benut. Tot slot vormt Fort Vuren een recreatieve trekpleister met o.a. horeca en een bed & breakfast.