6.3.3 Randvoorwaarden voor de herinrichting

Voor de herinrichting van de Herwijnense Bovenwaard geldt dat geen aantasting van het beschermd archeologisch monument mag optreden. Het archeologisch monument bevindt zich aan de noordzijde van de uiterwaard (zie onderstaand figuur). Het betreft een beschermd terrein van zeer hoge waarde: de resten van het kasteel Frissestyn (huis te Herwijnen) uit de late Middeleeuwen (14e/15e eeuw). De funderingen zijn waarschijnlijk nog allemaal aanwezig. De aanleg is gaaf bewaard. Uitgangspunt is dat dit monument niet mag worden aangetast.

Figuur 6.44 Locatie AMK-terrein met zeer hoge archeologsiche waarde (beschermd)