4.5.4.4 Uitvoering in de Woelse Waard

In de Woelse Waard wordt eveneens een geul ontgraven en wordt het maaiveld op diverse plekken verlaagd. Bij de graafwerkzaamheden komt circa 100.000 m3 grond vrij. Daarvan kan naar verwachting circa 70% worden toegepast als kernmateriaal in de buitendijkse oplossingen in dijkvakken 8, 10, 12 en 13. De overige 30% is naar verwachting niet toepasbaar en zal worden afgevoerd naar een erkende stortlocatie.

Nadat de grond is ontgraven wordt deze eerst in depot gezet, zodat hij kan drogen. De grond kan op deze manier beter verwerkt worden in de nieuwe dijk. Voorkeur is om het doorsteken van de geul pas te realiseren als het grondwerk in het gebied gerealiseerd is. Hiermee vergroten de transportmogelijkheden binnen het gebied.