Variant 3b: ‘maximale zandwinning‘

In variant 3b is een geul voorzien met een maximale omvang (zie figuur 6.11). Als gevolg hiervan vindt naar verwachting meer daling van de waterstand plaats dan nodig voor compensatie van de dijkversterking. Het is wellicht zelf zo dat een bijdrage geleverd kan worden aan de benodigde riviercompensatie van de dijkversterking Tiel-Waardenburg. De te graven geul reikt tot ca. NAP -10 m (met taluds van 1 op 6) en mondt uit op een bestaande plas in het oosten van de uiterwaard. Daarnaast is een langsdam voorzien (talud binnen zijde 1 op 3) en worden de bestaande kribben verwijderd. Er komt naar verwachting veel grond vrij die gebruikt kan worden voor de dijkversterking. De ingreep vindt plaats in GNN-gebied.

Figuur 6.11 Variant 3b: maximale zandwinning