Variant 1b ‘minimaal nodig riviercompensatie’

Daarnaast is er een diepere variant van deze kleine geul (2b), waarbij wordt afgegraven tot ca. NAP +0.5 m met taluds van 1 op 6 (zie figuur 6.7). Ook deze geul is beperkt in omvang en alleen gericht op het rivierkundige noodzakelijke. Met het oog op het winnen van voor de dijkversterking toepasbare grond is de diepte (ten opzichte van variant 1a) geoptimaliseerd. De breedte van de geul is ca. 120 m.

In de variant vinden geen ingrepen plaats in GNN gebied.

Figuur 6.7 Variant 1b ‘minimaal nodig riviercompensatie’