4. Het ontwerp van de dijkversterking

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het ontwerp van de dijkversterking (paragraaf 4.1). Tevens wordt ingegaan op de uitgangspunten ten aanzien van waterveiligheid en ruimtelijk ontwerp (paragraaf 4.2 en 4.3). Per dijkvak is inzicht gegeven in het dijkontwerp (paragraaf 4.4). Het hoofdstuk sluit af met een toelichting van de wijze van uitvoering (paragraaf 4.5).