4.5.2 Versterken met een langsconstructie

Naast versterking in grond wordt circa 6 km van de dijk versterkt met behulp van een langsconstructie. Constructieve oplossingen worden om verschillende reden toegepast. Bijvoorbeeld omdat versterken in grond geen optie is in verband met aanwezige waarden zoals woningen, of omdat piping een probleem is in het dijkvak. Wanneer dit laatste het geval is wordt er vaak een combinatie van grond en een constructie gekozen. Langsconstructies worden toegepast als damwandconstructie of als diepwandconstructie.