4.5.4 Werkzaamheden in de uiterwaarden

De uiterwaarden worden gebruikt om rivier- en natuur te compenseren die voor de dijkversterking moet worden opgeofferd. Daarnaast worden, in samenwerking met Rijkswaterstaat, zogenaamde ‘Kader Richtlijn Water (KRW)’ maatregelen uitgevoerd. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6.