5.12 Bodem en (grond)water

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op bodem en (grond)water.