5.3 Rivierkunde

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten ten aanzien van rivierkunde.