5.5 Dijklandschap en tracé

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op het dijklandschap en tracé.