5.6 Recreatie en medegebruik

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op recreatie en medegebruik.