6.3.8 Effectbeoordeling Herwijnense Bovenwaard

Het inrichtingsplan, evenals de varianten zijn beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van een beoordelingskader. De effecten zijn in de volgende pagina's toegelicht.